shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Võ Hạ Trâm

Võ Hạ Trâm

Võ Hạ Trâm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Việt Nam
Ngân Nga Tại Gia - 01 - Ái Phương - Võ Hạ Trâm - Nguyễn Minh Cường - Ngọc Sơn - Trịnh Thăng Bình

Ngân Nga Tại Gia

Ngân Nga Tại Gia sẽ đưa chúng ta đến thăm nhà của các ca sĩ và lắng nghe những câu chuyện của họ thời đại dịch, những thay đổi, thích nghi của họ và sẽ được lắng nghe họ hát với những gì mộc mạc và gần gũi, chân thật nhất!