shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Viveik Kalra

Viveik Kalra

Viveik Kalra: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Ánh Sáng Chói Lóa - 01 - Gurinder Chadha - Viveik Kalra – Kulvinder Ghir

Ánh Sáng Chói Lóa

Nhà biên kịch/đạo diễn/sản xuất Gurinder Chadha đem đến bộ phim “Ánh sáng chói lóa”, lấy cảm hứng từ những ca khúc vượt thời gian của Bruce Springsteen.