shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vinnie Jones

Vinnie Jones

Vinnie Jones: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Chiếu Tướng - 01 - Timothy Woodward Jr. - Danny Glover – Vinnie Jones – Sean Astin

Chiếu Tướng

Sáu người bị đẩy vào một vụ cướp ngân hàng hết sức phức tạp, liệu đó là ngẫu nhiên hay họ chỉ là những con tốt trong một ván cờ bị chiếu tướng?