shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vincent D'Onofrio

Vincent D'Onofrio

Vincent D'Onofrio: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Thần Chết

Bác sĩ Paul Kersey dành cả đời để cứu sống bệnh nhân nhưng khi vợ và con ông bị bạo hành dã man, ông quyết bắt tay vào sứ mệnh giành lại công lý

Thế Giới Kỉ Jura

Công viên khủng long tái hoạt đông nhiều năm sau những sự kiện cũ, nhưng thảm họa lại tái diễn.