shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Vệ Lập Châu

Vệ Lập Châu

Vệ Lập Châu: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Ma Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn - 01 - Vệ Lập Châu - Triệu Tả - Vu Tâm Nghiên

Ma Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn

Vương mập vô tình nhiễm phải một căn bệnh chỉ có thể sống 40 năm. Thông qua lời mời của khảo cổ của tiến sĩ Tôn, mới biết được di tích trong làng cổ Đại Tiên có thuốc giải độc.