shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Văn Vĩ Hùng

Văn Vĩ Hùng

Văn Vĩ Hùng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hồng Kông

Anh Hùng Thành Trại

Tả Câu Quyền xuất thân là con nhà võ, chiến tranh đã chia cắt gia đình anh. Nhiều năm sau, anh trở lại Cửu Long Thành với hi vọng gặp lại em gái.