shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Valeriy Degtyar

Valeriy Degtyar

Valeriy Degtyar: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Giải Cứu Leningrad - Saving Leningrad

Dựa trên câu chuyện có thật trong lịch sử, phim kể về quá trình giải cứu người dân Leningrad sau khi sà lan 752 bị Đức Quốc Xã đánh bom dữ dội.