shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Val Kilmer

Val Kilmer

Val Kilmer: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Phi Công Siêu Đẳng: Maverick

Sau 30 năm, Maverick vẫn là phi công chiến đấu hàng đầu, nhưng anh phải đối mặt với bóng ma tâm lí cũ khi lãnh đạo một đội tinh nhuệ làm nhiệm vụ sinh tử.