shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Uyển Quỳnh Đan

Uyển Quỳnh Đan

Uyển Quỳnh Đan: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương

Chàng nghệ sĩ đào hoa Đường Bá Hổ vì quá buồn chán với 8 bà vợ nên đã ra ngoài phiêu bạt. Và anh đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình.