shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Uhm Tae Goo

Uhm Tae Goo

Uhm Tae Goo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Thời Kỳ Đen Tối - The Age Of Shadow

Vào thập niên 1920, một tổ chức yêu nước chống Nhật ở Triều Tiên đã lén đưa thuốc nổ về quê hương để phá hủy các cơ sở do quân Nhật kiểm soát

Lời Cầu Cứu 2

Choi Guyng Suk giả làm con chiên ngoan đạo để lừa người dân về kế hoạch tái định cư, nhằm ôm trọn số tiền đền bù. Âm mưu này có bị phát hiện?