shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tzi Ma

Tzi Ma

Tzi Ma: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Lời Từ Biệt - 01 - Lulu Wang - Awkwafina - Tzi Ma - Diana Lin

Lời Từ Biệt

Cả gia đình của Bili từ New York quay trở về Trung Quốc để tham dự một đám cưới giả - cái cớ để cho cả đại gia đình được đoàn tụ khi biết tin người bà của mình chỉ còn vài tuần để sống. Trong khi đó, bà lại là người duy nhất hoàn toàn không biết đến căn ác bệnh của mình.