shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ty Simpkins

Ty Simpkins

Ty Simpkins: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Thế Giới Kỉ Jura

Công viên khủng long tái hoạt đông nhiều năm sau những sự kiện cũ, nhưng thảm họa lại tái diễn.