shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tuyên Huyên

Tuyên Huyên

Tuyên Huyên: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương - 01 - Lý Lực Trì - Châu Tinh Trì - Củng Lợi - Trần Bách Tường - Tuyên Huyên - Uyển Quỳnh Đan

Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương

Đường Bá Hổ, một anh chàng đào hoa và mê thơ, sống buồn chán với 8 bà vợ của mình.

Ẩn Thế Giả Môn - 02 - Tuyên Huyên - Đào Đại Vũ - Ngô Khải Hoa - Lữ Tinh Tinh

Ẩn Thế Giả Môn

Quy tụ dàn diễn viên từ nhiều nước, với cảnh quay hấp dẫn ở Macau, Nhật Bản, Malaysia, những phi vụ bất khả thi của một nhóm cảnh sát đặc công được mô tả rất chuyên nghiệp.

Thính Tuyết Lâu - 03 - Doãn Đào - Lưu Quốc Đồng - Tần Tuấn Kiệt - Viên Băng Nghiên - Tuyên Huyên - Bạch Chú - Hàn Thừa Vũ - Lâm Nguyên

Thính Tuyết Lâu

Bái Nguyệt Giáo tàn hại chúng sinh, Ức Tình cùng Tĩnh Dung liên thủ, diệt trừ Bái Nguyệt Giáo, bình định giang hồ. Hai người nguyện thề sống chết quyết không rời bỏ nhau.