shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tưởng Chí Quang

Tưởng Chí Quang

Tưởng Chí Quang: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Giải Mã Nhân Tâm 2 - 01 - La Vĩnh Hiền - Phương Trung Tín - Huỳnh Trí Hiền - Mông Gia Tuệ - Dương Di - Tưởng Chí Quang - Từ Tử San - Tiêu Chính Nam - Trần Nhân Mỹ - Lương Liệt Duy - Cẩu Vân Tuệ

Giải Mã Nhân Tâm 2

Bác sĩ Cao Lập Nhân được mời đến làm việc ở Bộ phận Giám định Pháp Y Tâm thần sau khi giúp Thanh tra cấp cao Chung Quốc Bân phá nhiều vụ án.