VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tuần Trần

Tuần Trần

Tuần Trần: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên, ca sĩ
Việt Nam

Thế Thái Nhân Tình

Ông Tâm là một cai tổng tài đức vẹn toàn. Mặc dù sống thanh cao, ông vẫn phải đối mặt với nhiều bi kịch, và người gây ra chính là người bạn thân của ông