shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tuấn Phạm

Tuấn Phạm

Tuấn Phạm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ, diễn viên
Việt Nam
Khi Đàn Ông Là Số 0 - 01 - Lý Khắc Lynh - Tường Vi - Thúy Diễm - Tuấn Trần - Tuấn Phạm - Thái Hòa - Thân Thúy Hà

Khi Đàn Ông Là Số 0

Từ một người luôn coi thường phụ nữ, ông Trí phải làm quen và tiếp nhận với thân phận hoán đổi" Khi đàn ông là số 0".