shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Từ Tịnh Lôi

Từ Tịnh Lôi

Từ Tịnh Lôi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Có Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết

Tuyệt vọng vì bị hủy hôn và mất người bà thân yêu, Kim Thiên ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, cô gặp được tình yêu của đời mình