VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Từ Phi

Từ Phi

Từ Phi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Song Thế Thanh Xà

Thanh Xà bị đày xuống kết giới Lạc Xuyên chịu tội, được sứ thần lái đò Tầm Nhai cứu giúp. Từ đó họ bên nhau, cùng nhau trải qua bao hoạn nạn.

Mỹ Hầu Vương: Tôn Ngộ Không Thật Giả

Tôn Ngộ Không được Bồ Tát cảm hoá, bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Khi Ngộ Không bị sư phụ đuổi đi, Lục Nhĩ đã bày trò giả mạo.