shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trương Vĩnh Tân

Trương Vĩnh Tân

Trương Vĩnh Tân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Quân Sư Liên Minh - Phần 2

Phim kể về Tư Mã Ý, người có chí khí ngút trời, tài năng hơn người, là đại thần của triều Tào Ngụy, và cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn

Quân Sư Liên Minh - Phần 1

Tư Mã Ý đặt nền móng trong việc lật đổ nhà Thục, lập ra nhà Tây Tấn, tiêu diệt nhà Ngô, thống nhất lãnh thổ của Trung Nguyên thành một mối.