shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Trương Tư Lân

Trương Tư Lân

Trương Tư Lân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Người Bạn Thật Sự Của Tôi - 01 - Trương Tư Lân - Angela Baby - Đặng Luân - Chu Nhất Long

Người Bạn Thật Sự Của Tôi

Người Bạn Thật Sự Của Tôi kể về câu chuyện cuộc sống đời thường của nhà môi giới mới vào nghề Triệu Bồng Tranh (Đặng Luân), Trình Chân Chân (Angelababy).