shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Trương Tư Lân

Trương Tư Lân

Trương Tư Lân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Người Bạn Thật Sự Của Tôi

Câu chuyện đời thường của hai nhà môi giới Bồng Tranh, Chân Nhân. Cùng nhau hợp tác, cả hai học được nhiều điều về cuộc sống và tình yêu.