shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trương Trác Văn

Trương Trác Văn

Trương Trác Văn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 4

Thiếu lâm tự truyền kỳ 4 kể về thái giám Vương Ký nhân cơ hội tướng quân Nhật cùng hải tặc xâm chiếm vào vùng đất liền Trung Quốc đã làm loạn.