shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trương Quốc Vinh

Trương Quốc Vinh

Trương Quốc Vinh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Trung Quốc

Sắc Tình Nam Nữ

Đang trên đà xuống dốc, đao diễn Sing đã liều lĩnh thực hiện một bộ phim người lớn để thu hút sự chú ý của công chúng.