shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Trương Phong

Trương Phong

Trương Phong: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em - 01 - Trương Phong - Kim Hạn - Tào Hi Văn - Triệu Lệ Dĩnh

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em xoay quanh mối tình trắc trở của Lâm Thiển và Trí Thành, bi kịch đan xen cùng việc tranh đấu quyền lực trong gia tộc.