shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trương Nghiêu

Trương Nghiêu

Trương Nghiêu: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Đẹp Trai Là Số 1

Nữ minh tinh họ Tô luôn yêu cái đẹp, kể cả trai đẹp. Tuy nhiên, định mệnh khiến cô mê mệt bác sĩ Chu là người cô không thèm để ý suốt 20 năm qua