VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trương Manh

Trương Manh

Trương Manh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Bạch Phát Vương Phi

Hành trình đi tìm lại ký ức và danh tính của công chúa Dung Nhạc giữa những mưu toan tranh quyền đoạt vị trong thời loạn lạc đầy sóng gió

Đại Chúa Tể

Gánh trên vai trách nhiệm về sự hưng thịnh của Mục vực, về lời hẹn ước với Lạc Ly, Mục Trần bắt đầu con đường trở thành Đại chúa tể của mình.