shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trương Khai Trụ

Trương Khai Trụ

Trương Khai Trụ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Những Đứa Con Nhà Họ Kiều

Vì mẹ qua đời sớm nên anh cả Kiều Nhất Thành phải trở thành cả cha lẫn mẹ của 4 đứa em, trên vai mang gánh nặng chăm lo dạy bảo các em nên người.