shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trương Kế Thông

Trương Kế Thông

Trương Kế Thông: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Nhạc sĩ, Diễn viên
Hồng Kông

Con Rối Hào Môn

Câu chuyện về 3 chàng trai: Tân Thăng Hải, Phùng Tịch Nhiên và Du Thiên Hằng - chiếc kiềng ba chân trong ngành quan hệ công chúng của Hồng Kông.

Đôi Đũa Mạ Vàng

Cao Thiên Bảo có vị giác vô cùng nhạy bén. Vì gia đình đột nhiên xảy ra sự cố mà phải lưu lạc đầu đường xó chợ để rồi quen biết được nhiều người.