shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trương Giai Ninh

Trương Giai Ninh

Trương Giai Ninh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân

Hai anh em Triều Vân và Mộ Vân thất lạc nhau trong chiến loạn đã gặp lại trên chiến trường binh đao, nguyện cùng bảo vệ dân chúng bình an một cõi.

Thật Ra Anh Ấy Không Yêu Bạn Đến Thế

Hành trình tìm kiếm sự trưởng thành, tình yêu, tình bạn, cái tôi và sự độc lập của bốn người phụ nữ tuổi 40 đang ở độ chín của cuộc sống.