shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trương Gia Nghê

Trương Gia Nghê

Trương Gia Nghê: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Hiệp Khách Hành - 01 - Trương Kỷ Trung - Trương Gia Nghê - Lý Tịnh Dương - Thái Nghi Đạt

Hiệp Khách Hành

Hiệp hành khách xoay quanh Thạch Phá Thiên, vì có ngoại hình giống hệt anh trai nên vướng vào ân oán giang hồ do anh mình gây ra.