shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trịnh Văn Sâm

Trịnh Văn Sâm

Trịnh Văn Sâm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Lỗ Trí Thâm 2

Cao Nha Nội vì muốn chiếm đoạt Lâm nương tử nên bày ra liên hoàn kế hãm hại Lâm Xung. Nhờ Lỗ Trí Thâm cứu giúp, Lâm Xung thoát nạn.