shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trình Tiểu Đông

Trình Tiểu Đông

Trình Tiểu Đông: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Thanh Xà Bạch Xà

Thanh Xà và Bạch Xà hóa thành hình người để du ngoạn nhân gian. Bạch Xà vô tình cứu người hái thuốc và cả hai nảy sinh tình cảm.