shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trịnh Nghiệp Thành

Trịnh Nghiệp Thành

Trịnh Nghiệp Thành: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Cùng Chàng Yên Giấc Đến Bình Minh - 01 - Trịnh Nghiệp Thành – Triệu Lộ Tư – Tưởng Y Y

Cùng Chàng Yên Giấc Đến Bình Minh

Cùng chàng yên giấc đến bình minh kể lại cuộc đời của công chúa Đàm Xuyên và mối tình đầy trắc trở với Phó Cửu Vân.

Tam Thiên Nha Sát - 02 - Triệu Lộ Tư – Trịnh Nghiệp Thành

Tam Thiên Nha Sát

Tam thiên nha sát (Cùng chàng yên giấc đến bình minh) là một chuyện tình đầy lãng mạn và bi ai giữa Đàm Xuyên và Phó Cửu Vân.