shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trịnh Hợp Huệ Tử

Trịnh Hợp Huệ Tử

Trịnh Hợp Huệ Tử: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Nguyệt Ca Hành

Liễu Sao từ nhỏ đã bị cha mẹ cấm túc trong phủ. Năm 8 tuổi Liễu Sao gặp gỡ một người thần bí, cô đã dùng ba ngày vui chơi để chuyển đổi vận mệnh.