VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trịnh Hợp Huệ Tử

Trịnh Hợp Huệ Tử

Trịnh Hợp Huệ Tử: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Nguyệt Ca Hành

Thuở nhỏ, Liễu Sao gặp 1 vị tiên nhân, để có 3 ngày ngao du, vị tiểu thư này đã dùng vận mệnh của mình để trao đổi. Quyết định đó thay đổi cuộc đời cô sau này.