shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trịnh Hội

Trịnh Hội

Trịnh Hội: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Mỹ
14 Ngày Phép - 01 - Nguyễn Trọng Khoa - Trịnh Hội - Bình Minh - Thái Hòa

14 Ngày Phép

Phim kể về Dũng, một kỹ sư công nghệ thông tin trở về nước sau 31 năm sống ở Mỹ để tìm hiểu quê hương trong 14 ngày nghỉ phép.