shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trịnh Hạo

Trịnh Hạo

Trịnh Hạo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Trung Quốc
Đường Về Nhà - 01 - Trương Nghệ Mưu - Chương Tử Di - Trịnh Hạo - Tôn Hồng Lôi

Đường Về Nhà

Phim "Đường Về Nhà" chứa đầy tính thơ mộng và sâu lắng. Phác họa một chuyện tình cảm động giữa một cô gái làng và một thầy giáo trẻ về làng thời Cách mạng Văn hóa.