VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Trịnh Bảo Thụy

Trịnh Bảo Thụy

Trịnh Bảo Thụy: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hồng Kông

Tây Du Ký 2: Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh - The Monkey King 2

Lần này, thầy trò Đường Tăng vừa phải đối mặt với Bạch Cốt Tinh mưu mô xảo quyệt vừa đối diện với thử thách về lòng tin và tình nghĩa thầy trò.

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom Of Women

Lạc vào Nữ Nhi Quốc, thầy trò Đường Tăng gặp phải vô số kiếp nạn, đặc biệt là khi Đường Tăng phải vượt qua sự rung động trước Nữ Vương để tiếp tục đường tu đạo.