shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Triệu Tả

Triệu Tả

Triệu Tả: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Ma Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn - 01 - Vệ Lập Châu - Triệu Tả - Vu Tâm Nghiên

Ma Thổi Đèn: Vu Hiệp Quan Sơn

Nghe theo giáo sư Tôn, Vương mập cùng bạn bè mạo hiểm khám phá làng cổ Đại Tiên để tìm ra thuốc chữa bệnh nhưng không ngờ đây là âm mưu do giáo sư Tôn tạo ra.