shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Triệu Sùng Cơ

Triệu Sùng Cơ

Triệu Sùng Cơ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
72 Tử Sĩ | 72 Martyrs HD VietSub - 01 - Triệu Sùng Cơ - Tạ Quân Hào – Ôn Bích Hà – Liêu Khải Trí – Tăng Chí Vĩ

72 Tử Sĩ

Đặt trong bối cảnh năm 1910 ở Quảng Châu, bộ phim 72 Tử Sĩ khắc họa cuộc đời của những chiến sĩ tham gia cuộc cách mạng năm 1911, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử Trung Quốc.