shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Triệu Nhượng

Triệu Nhượng

Triệu Nhượng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Cao Thủ Bạch Hạc Quyền: Vương Ẩn Lâm - 01 - Quách Kiến Dũng - Triệu Nhượng – Trương Tây – Mạnh Phi

Cao Thủ Bạch Hạc Quyền: Vương Ẩn Lâm

Bốn sai nha áp giải một trọng phạm đụng độ với một đoàn hát và một tu sĩ bí ẩn, kích phát một loạt sự kiện dẫn đến vụ sát hại một sai nha.