shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Triệu Nhất Lân

Triệu Nhất Lân

Triệu Nhất Lân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Thục Sơn Phục Ma Thiên - 01 - Tăng Hiểu Vũ - Trần Dịch - Vương Minh Đạc - Triệu Nhất Lân

Thục Sơn Phục Ma Thiên

Huynh đệ Bạch Trạch và Lăng Phong bị đuổi khỏi Côn Luân vì luyện ma công. Từ đây cuộc đời hai người rẽ hai hướng, Lăng Phong rơi vào ma đạo, Bạch Trạch trở thành anh hùng.