shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trí Lỗi

Trí Lỗi

Trí Lỗi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Thư Sinh Xinh Đẹp - 01 - Trí Lỗi - Cúc Tịnh Y - Tống Uy Long - Tất Văn Quân - Vương Thụy Xương

Thư Sinh Xinh Đẹp

Thư Sinh Xinh Đẹp xoay quanh Tuyết Văn Hi, do gia cảnh khó khăn, cô phải cải trang thành em trai Giang Bân để kiếm tiền nuôi sống gia đình.