shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trang Vỹ Kiện

Trang Vỹ Kiện

Trang Vỹ Kiện: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ván Bài Gia Nghiệp

Mối quan hệ tốt đẹp của 2 anh em cùng cha khác mẹ gặp muôn vàn sóng gió bởi vì lòng tham của 2 bà mẹ trong quá trình tranh giành thừa kế.

Thiên Mệnh

Bằng mưu kế và thủ đoạn, Hòa Thân lợi dụng sự sủng tín của vua Càn Long thao túng cả triều đình, trở thành kẻ dưới một người trên vạn người.