VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trang Mễ Tuyết

Trang Mễ Tuyết

Trang Mễ Tuyết: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Châu Á

Sẵn Đã Nổi Tiếng

Một cô gái mang ước mơ cháy bỏng là trở thành diễn viên đã đến Singapore để tìm vận may, và ở đó cô đã có một hành trình thú vị đến với danh vọng và tình yêu.