shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Triển Bằng

Trần Triển Bằng

Trần Triển Bằng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Thiên Nhãn - 01 - Lương Diệu Kiên - Trịnh Gia Dĩnh - Dương Di - Trần Triển Bằng - Cao Hải Ninh - Lâm Hạ Vy

Thiên Nhãn

Thiên Nhãn xoay quanh Tư Đồ Thuấn vốn làm việc ở tổ trọng án. Do bị nghi ngờ liên quan đến vụ phóng hỏa, nên đã từ chức và chuyển nghề làm vệ sĩ.