VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Quốc Khôn

Trần Quốc Khôn

Trần Quốc Khôn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Tân Mãnh Long Quá Giang

Nhiếp Long một mình đến Thượng Hải báo thù cho cha. Nhờ võ công cao cường, anh vượt qua nhiều hiểm nguy, dần khẳng định được bản thân trong giới