shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Quốc Bang

Trần Quốc Bang

Trần Quốc Bang: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Cuộc Hẹn Tử Thần - 01 - Phan Gia Đức - Âu Dương Chấn Hoa - Lâm Phong - Dương Di - Trần Quốc Bang - Khương Đại Vệ

Cuộc Hẹn Tử Thần

Nội dung phim Cuộc Hẹn Tử Thần xoay quanh bác sĩ Giang Đông Kiện, anh là một người tận tâm với công việc, dùng cả tuổi trẻ của mình để cống hiến cho đất nước, không màng mọi chuyện để chuyên tâm nghiên cứu thuốc mới cứu người.