VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Mục Trì

Trần Mục Trì

Trần Mục Trì: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Hai cô công chúa song sinh bị tráo kiệu hoa, hoán đổi số mệnh. Người ngỗ nghịch trở thành thiên phi thanh tao còn người tao nhã lại phải làm dâu ma tộc hung hãn