shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Mục Trì

Trần Mục Trì

Trần Mục Trì: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Thanh Quỳ được định gả cho Thiên tộc, còn Dạ Đàm làm dâu Ma tộc. Sự cố đưa dâu khiến Thanh Quỳ phải vào Ma tộc, còn Dạ Đàm lại thành cô dâu Thiên tộc