shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Minh Ngân

Trần Minh Ngân

Trần Minh Ngân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Việt Nam

Gia Đình Hòa Thuận

Vợ chồng Hòa và Thuận mỗi người một tính cách, thường xuyên cãi cọ không ngừng. Liệu gia đình họ có trở nên hòa thuận đúng như tên gọi không?