VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Mẫn Chi

Trần Mẫn Chi

Trần Mẫn Chi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Hồng Kông

Đội Hành Động Liêm Chính

Đôi bạn thân cùng tham gia Sở Liêm Chính nhưng một sự cố xảy ra khiến một người bỏ ngành và biến mất. 10 năm sau, anh ta trở lại nhưng đã thay đổi hoàn toàn.

Hộ Vệ Thầm Lặng

Một trung sĩ được điều đến tổ trọng án nhưng thường xuyên xích mích với cấp trên vì không hợp. Sau nhiều lần cùng nhau vào sinh ra tử, họ dần hợp tác ăn ý hơn.